Det er ingen homofile eller lesbiske gen

Gener og seksualitet – nøkkelord som motiverer forskere og publikum. Siden studier da med 80 deltakere lager overskrifter.

Andrea Ganna: “Resultatene ble da vanligvis ikke bekreftet. Så vi satte sammen et internasjonalt team og samlet inn dataene fra en halv million mennesker. Det er hundre ganger mer enn tidligere tilgjengelig.”

Dataene kommer fra UK Biobank i Storbritannia og det amerikanske selskapet 23andMe. De som ønsker å samle inn så mye data som Andrea Ganna fra European Molecular Biology Laboratory i Helsinki, derimot, må kutte ned på den eksakte beskrivelsen av atferden som står på spill. Spesielt seksualiteten har mange egenskaper. I denne studien ble hun redusert til ett spørsmål: “Har du noen gang hatt sex med en person av samme kjønn?”

Genomet er viktig, miljøet er viktigere

Dette inkluderer selvbemannede homoseksuelle så vel som personer som en gang eksperimenterte med samme kjønn i ungdomstiden. Takket være denne forenklingen kunne forfatterne imidlertid oppnå klare resultater. Den første er at genetiske forskjeller utgjør omtrent en tredel av forskjellene i seksuell legning. Genomet er viktig, men miljøet er viktigere. Det er helt uklart hva disse miljøfaktorene er. For så vidt angår den genetiske delen, var forskerne i stand til å identifisere noen få steder i genomet.

Andrea Ganna: “Vi så på hele genomet og fant fem varianter som hadde noe å gjøre med om noen hadde sex med en samme kjønn. Disse variantene er veldig vanlige i befolkningen, men de har bare en liten effekt. Sammen forklarer de mindre enn én prosent av forskjellene i seksuell atferd.”

Dypere forståelse av seksuell atferd

Så dette er absolutt ikke homofile eller lesbiske gener. Det er som mange andre oppførsler også: Innflytelsen av DNA er tilsynelatende distribuert til hundrevis, kanskje tusenvis av veldig små effekter. Dermed er det neppe mulig å konstruere en genetisk test for homofili. Denne meldingen var også viktig for ofrene selv, som fremdeles kjemper mot diskriminering i mange land og som forskerne har jobbet tett med. For vitenskapen er de små effektene, men ganske interessante, de kan føre til en dypere forståelse av seksuell atferd, sier Andrea Genna.

“En variant ligger i tilknytning til flere gener som påvirker luktesansen. Og det er viktig for den seksuelle tiltrekningen. En annen variant har noe med hårtapet og dermed med kjønnshormonene å gjøre. Så her kan det være en kobling mellom regulering av kjønnshormoner og seksuell atferd av samme kjønn.”

Det er også interessant at kjærlighet til homo og lesbisk er forskjellig på nivået av gener. Dette kan være relatert til hormonene eller det sosiale miljøet som behandler kvinner og menn annerledes.

Seksualitet er sammensatt

Generelt understreker Andrea Ganna og kollegene seksualitetens kompleksitet. I en annen analyse så de etter genetiske forskjeller mellom bifile og rent homofile personer. Igjen merket man ganske forskjellige varianter. På genetisk nivå viser seksuell atferd mange forskjellige fasetter. Endimensjonale psykologiske skalaer, som Alfred Charles Kinsey, kommer derfor til kort. Dette er det viktigste funnet fra den nye studien til Ben Neale fra Broad Institute i Cambridge, USA.

Ben Neale: “Vi har lært at det er en mye større variasjon der ute, viser genetisk analyse. Disse stadig lengre forkortelsene i LGBTQIA + -samfunnet er virkelig der, det kan vi bevise.”

Eller rettere sagt, gi første hint. Tross alt var selv denne gigantiske studien fremdeles for liten og spørsmålene til deltakerne ikke spesifikke nok.

PRESSEKONTAKT

PM-International Norge AS
Inger Sverresson

Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, bygn 121
N-2821 Gjøvik

Website: https://www.pm-international.com/no/
E-Mail : service@pm-international.no
Telefon: +47 62 35 70 70